Főoldal


Lépést tart a korral a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete cikk

 


Színház látogatási lehetőség a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete tagjai részére   Részletek itt!


FIGYELEM! FONTOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS!
Keresőtevékenység mellett is igényelhető rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás : bővebben


Kedves Tagtársak!
Tisztelettel kérjük a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének valamennyi tagját, hogy amennyiben arra lehetősége van, minél előbb próbálja meg befizetni az idei évre vonatkozó tagdíját! Közeleg a tavasz, és vele együtt elkezdődnek az egyesületi programok, amelyeken a részvétel feltétele továbbra is az adott évre vonatkozó tagdíj befizetése és ezzel együtt a tagsági könyv érvényesítése.

Számlaszám: OTP bank 11749008-20029353-00000000

Illetve Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. alatti irodánkban:
hétfőtől-péntekig 9-12 óráig.

Tagdíj éves mértéke: 2.000 Ft/fő/év
Tagsági könyv ára: 2.50 Ft  (új belépő, könyvcsere esetén fizetendő!)


A Szolgáltatás fizetős és elérhetőek Zala megye területén!


 2024 januárjától emelkedik egyes ellátások összege

2024. január 1-jétől – a vonatkozó szabályozásnak köszönhetően – módosul a különféle ellátások mértéke és azok összegei. A nyugellátások és egyes más ellátások 2024. januári emeléséről rendelkező 524/2023. (XII. 1.) kormányrendelet a nyugdíjak 6 százalékkal történt emelése mellett több más ellátás mértékét is érintette. A kormányrendelet alapján 6 százalékkal kell emelni – egyebek mellett – a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, megváltozott munkaképességűek ellátásait.
Rokkantsági járadék
A hivatkozott kormányrendelet alapján a rokkantsági járadék havi összege 2024. január elsejétől 58.830 forintra változik. Azok is erre az összegre számíthatnak továbbá, akiknek a járadékát 2024 év folyamán állapítják meg.
Megváltozott munkaképességűek ellátásai
A megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások (rehabilitációs pénzbeli ellátás, rokkantsági ellátás) 2024. januártól szintén 6 százalékkal emelkednek. Emellett az ezen ellátások összegét befolyásoló alapösszeg 2024-ben (az idén érvényes 129.860 forintról) 137 655 forintra módosul. Mint ismeretes a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) minősítési kategóriánként az alapösszeg százalékában határozza meg az ellátások megállapítható legalacsonyabb, illetve legmagasabb összegét. Az alapösszeg tehát ily módon az ellátások legkisebb, illetve legmagasabb összegét befolyásolja, de– ha a megváltozott munkaképességű személy az ellátás megállapításakor havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik – az ellátás mértékét is meghatározza. Például, ha egy d) kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személy részére 2024-ben állapítanak meg rokkantsági ellátást, annak összege 68.828 forintnál kevesebb, illetve 206.483 forintnál több nem lehet.
Ha pedig a példában szereplő személy az ellátása megállapításakor nem rendelkezik havi átlagjövedelemmel, akkor rokkantsági ellátásának havi összege 68.828 forint lesz. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen összegekre a fentebb említett 6 százalékos mértékű emelés is rákerül, ha az érintett személy korábban rokkantsági járadékban, vagy rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesült és az új ellátás ezek megszüntetését követő naptól került megállapításra.
Ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről rendelkező 2023. évi LV. törvény alapján az ápolási díj alapösszege 2024-ben havi 48.405 forint, az emelt összegű ápolási díj 72.608 forint, a kiemelt ápolási díj összege pedig 87.129 forint lesz. Ezek bruttó összegek, melyekből a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék levonásra kerül.
A gyermekek otthongondozási díjának bruttó összege 2024-ben 266.800 forint lesz, ami azonos az ezen évre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegével. A nyugdíjárulékot ebből is levonják, hiszen az ápolási díj, illetve a gyermekek otthongondozási díjának folyósítási időtartama a társadalombiztosítási nyugdíj szempontjából egyaránt szolgálati időnek minősül.
Budapest, 2023. december 15.

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023”

Link itt


 Üdülési lehetőségek letölthető formátumban itt


Adó 1%

A súlyosan beteg emberek élete tele van akadállyal, nehézséggel. Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére felajánlják. Számítunk segítségükre! Amennyiben Önnek nincs felajánlott jövedelemadója, kérje családtagjai, vagy ismerősei segítségét.
Köszönjük, ha idén is Bennünket támogatsz!

Adószámunk:  19959988-1-20