Zalaegerszeg Ifjúsági csoport

  • Csoport vezető: 
  • Cím: 
  • E-mail: 

 

MEOSZ Ifjúsági Tagozatának bemutatása:

A MEOSZ-t (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) 1981-ben mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre, és azóta is ők vezetik. A tagegyesületek száma 106. Kereteik között további 850 helyi csoport működik. 31 egyesületnél működik ifjúsági csoport.
Enged meg, hogy a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesület Ifjúsági csoportja nevében röviden bemutatkozzam, és egy kéréssel forduljak hozzád.
Az Ifjúsági csoport 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy a térségben élő mozgáskorlátozottsággal élő fiatalokat kimozdítsa otthoni környezetükből, hogy ép társaikhoz hasonlóan ők is merjék élni az életüket. Jelenleg 221 taggal rendelkezik a csoport.
Fontos törekvésünk, hogy közelítsünk az európai normákhoz, amelyek a fogyatékosságot nem problémaként, hanem társadalmi kérdésként közelítik meg.
Tevékenységünk fő területei: a mozgássérült emberek számára hiányzó munka-, oktatási, kulturális, sport-, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, minél szélesebb körű információszerzés és -adás. A hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elterjesztése, a minél sokoldalúbb, komplex társadalmi rehabilitáció érdekében.
Távlati célként kiemelkedő helyen szerepel a mozgássérült fiatalok társas környezetbe, társadalomba való beilleszkedésének, önálló és aktív életvitelének segítése, és egyéni felelősségének, tudatosságának, kompetenciáinak fejlesztése, a testi-lelki és szociális egészségnevelés, mindezek által a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása.
Az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a „fejekben” kezdődik. Az első és legfontosabb lépés a hozzáállás, a szemlélet formálása, melyet a megfelelő párbeszéd és a példamutatás segíthet elő.
Szervezetünk egészének tevékenységében, kezdettől fogva és jelenleg is, az önkéntesség, a társadalmi jelleg a jellemző. A MEOSZ Ifjúsági Tagozata nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, ebből kifolyólag sajnos sok pályázati lehetőségtől elesik, de ez nem csökkenti az önkéntesek aktivitását.
Minden évben célunk, az olyan fiatalok otthonról való kimozdítása, akiknek más lehetősége az integrációra, illetve az aktív pihenésre nincs. Nagyon jól tudjuk, hogy év közben ők a „négy fal rabságában” élnek, és a külvilágot számukra a televízió és az internet jelenti. 

Az év közbeni eseményeket minden alkalommal a csoportgyűléseken együtt beszéljük meg.
A programokra várom az ötleteiteket.

Csoportunkat folyamatosan tökéletesítjük, azért, hogy neked minél jobbat, többet tudjunk nyújtani. Ahhoz, hogy igényeidhez maximálisan igazodni tudjunk, kérlek, segítsd munkánkat azzal, hogy válaszolsz a kérdőívünkben feltett kérdésekre és juttasd vissza hozzánk: