Körlevél

2021. ÉVI KÖRLEVÉL

Tisztelt Tagtársunk!

Ismételten eltelt egy esztendő, és amint azt már megszokhatta, ebben az évben is e körlevél keretein belül igyekszünk tájékoztatást nyújtani az egyesületet és csoportjait érintő alapvető információkról, programokról, támogatásokról.

Az eddigiektől eltérően az ide körlevélben kizárólag a leglényegesebb tudnivalók közlésére igyekszünk szorítkozni, nagyobb hangsúlyt fektetve az egyesületi, és azon belül a csoportok programjaira. Amennyiben az érintett témákban bővebb információra van szüksége, kérjük, látogasson el irodánkba és forduljon hozzánk bizalommal!

A következőkben címek alá rendezve, témakörönként, a leglényegesebb információkat kiemelve haladnánk tovább.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Ügyfélszolgálati iroda:                                      Cím:              8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Zalaegerszegi adományközpont:                       Cím:                  8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3.

Nyitvatartás:
Hétfő:                 9.00 – 12.00

Kedd:                 9.00 – 12.00

Szerda:               9.00 – 12.00

Csütörtök:           9.00 – 12.00

Péntek:               9.00 – 12.00

Telefon:                                         06/92/598-889

web:                               www.zalameosz.hu

e-mail:                 meosz-zala@zelkanet.hu

Az Egyesület csoportjai, csoportvezetői, címek, elérhetőségek:

Csoport Csoport vezető Cím Telefon/e-mail
Zalaegerszegi csoport Dudás Gyula 8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 24. 20/947-7760
Zalaszentgróti csoport Tóthné Olasz Éva 8970 Zalaszentgrót, Lombos u.3. 30/536-8352
Zalalövői csoport Mónokné Horváth Gertrúd 8995 Salomvár, Lesvár u. 14. 20/509-9694
Keszthelyi csoport Nemes Klára 8360 Keszthely, Fodor u. 22. 30/391-3890
nemes.klarissza55@gmail.com
Lenti csoport Molnár Sándorné 8960 Lenti, Hársfa u. 11. 30/270-5682
92/354-103

Ha még ennél is szélesebb körben kíván tájékozódni, akkor figyelmébe ajánljuk a MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) honlapját a www.meosz.hu


Tagdíj éves mértéke:
(2010. óta!!)                                                                         1.500,-Ft/fő/év

Tagsági könyv ára: (új belépő, könyvcsere esetén fizetendő!)                                        200,-Ft

 

FONTOS!!! Felhívjuk Tisztelt tagjaink figyelmét, hogy A különböző adományokból (zöldség, gyümölcs, tartós élelmiszer, tűzifa, ruházat, …stb.) csak az adott évre érvényesített tagsági könyvvel rendelkező tagjaink részesülhetnek.

Akik átutalással kívánják megfizetni az éves tagdíjat, azok megtehetik azt az Egyesület, OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20029353 sz. számlájára.

ADÓ 1%-a: Az idei évben is számítunk tagjaink, családtagjaik, ismerőseik támogató segítségére az adó 1%-nak felajánlása révén! Az ehhez szükséges nyilatkozatot körlevelünkhöz mellékeljük.

Adószámunk:   19959988-1-20

AZ EGYESÜLET ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK:

Kölcsönzési lehetőségek: A megszokott módon továbbra is lehetőséget biztosítunk tagtársaink részére különféle gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, fürdetőszék, bioptron lámpa,….) kölcsönzésére. Az eszközök bérleti díja 100,-Ft/nap.

Igény esetén, előzetes egyeztetést követően, egyesületünknek lehetősége van az otthonápolásban is segítséget nyújtani.

Továbbra is kérjük tagjainkat, hogy akinek a családjában bármilyen okból kifolyólag feleslegessé vált valamilyen segédeszköz (pl. kerekesszék, ….stb.), amelyet jótékonysági céllal fel tudna ajánlani Egyesületünknek, kérjük, ez irányú szándékát szíveskedjék jelezni a fentebb említett elérhetőségek bármelyikén vagy a csoportvezetőknek! Ezáltal lehetővé válik, hogy még több, rászoruló sorstársunkon segíteni tudjunk. Az eddigi és a jövőbeni felajánlásokat ezúton is köszönjük.

A sorstársi rehabilitációs tanácsadás folyamatos a mozgáskorlátozott emberek részére, a tanácsadást Sziva Beáta végzi, személyesen, e-mailben, skypeon és levélben is. Személyes tanácsadás során a beszélgetés diszkréten, teljes titoktartással történik, előre egyeztetett időpontban.  Tel.: 20/266-6164

Email: bea-zala@zelkanet.hu Időpont egyeztetés: hétfőtől- csütörtökig: 9 órától- 14 óráig.

 

Tisztelettel kérjük Önt/Önöket, akik e körlevelet a kezükben tartják és olvassák, hogy bármelyik, a fentebb említett támogatási vagy juttatási formával kapcsolatosan, elsősorban irodánkat szíveskedjenek megkeresni! Kérjük ezt azért, mert több esetben gondot okozott már számunkra egy-egy megkezdett, esetenként rosszul megkezdett, téves információkon alapuló ügy továbbvitele. Ennek elkerülése érdekében, kérdések, igények felmerülése esetén forduljanak irodánk munkatársaihoz bizalommal!

Hévízi apartman

Az apartman nyitva tartását, sajnálatos módon az éppen érvényben lévő korlátozó intézkedéseket figyelembe véve, azokat betartva tudjuk megvalósítani. A nyitva tartásról az egyesület irodájában tudunk felvilágosítást adni. Az említettek miatt kérjük megértésüket!

árak:

Tagjaink részére:         4.000 Ft/ apartman/nap

Pártoló tagok részére:  4.000 Ft/ apartman/nap

Nem tagok részére:      7.000 Ft/ apartman/nap

Ágyneműt, mindenkinek magának kell biztosítania! 

KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK:

Lakás akadálymentesítési támogatás:

10 évente, 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető pénzintézeten keresztül.

A Magyar Közlönyben 2020. november 25-én jelent meg a Kormány gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet. Fontos tudni, hogy bár nem a mozgássérült állapotból eredő többlet terhek kompenzálására szolgál, a támogatás lakásakadálymentesítésre is felhasználható.

Fogyatékossági támogatás:

Az a fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában részesül, magasabb összegű családi pótlékot kap, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, nem kaphat fogyatékossági támogatást. Az igénylés előtt át kell gondolni, hogy melyik lenne kedvezőbb az igénylőnek. A támogatások között lehet választani.. A támogatás független a jövedelemtől. Formanyomtatvány a megyei egyesület irodájában, és a kormányablakok ügyfélszolgálatán is kapható. Az igénylést a helyileg illetékes kormányhivatalban, illetve kormányablaknál lehet benyújtani.

Kivételes, vagy méltányosságból történő nyugellátás emelés:

3 évente igényelhető az illetékes nyugdíjfolyósító igazgatóságnál, ha a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000,-Ft/hó összeget.

A kérelem nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár (Kincstár) Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Kincstár Központhoz kell benyújtani.

Egyszeri segély: Az öregségi nyugdíjasok részére, évente egy alkalommal adható.

jövedelemhatárai:                             egyedülálló esetében:                                       90.000.-Ft/fő

közös háztartásban élők:                                 80.000.-Ft/fő

Kérelmet  benyújtani a Zala Megyei Kormányhivatal, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságán lehet. Formanyomtatvány az egyesületben is hozzáférhető.

 

Gépjárműadó kedvezmény:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2020.01.01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

13.000.-Ft kedvezményben részesülhet egy db, 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után. A kérelmet a települési önkormányzatok polgármesteri hivatala adóügyekkel foglalkozó részlegéhez lehet benyújtani.

  1. évben a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt érintő kérelmeket elektronikus úton és papíralapon egyaránt a NAV-nál kell előterjesztenie az érintetteknek.

Gépkocsi szerzési támogatás:

Hétévente igényelhető. A kérelmeket a lakhely szerint illetékes Kormányablakba lehet benyújtani. Évente kétszer: március 31-ig, és szeptember 30-ig, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személyeknek (40 %-ot elérő egészségkárosodás) és egyéb fogyatékossággal élő személyeknek.

Gépkocsi átalakítási támogatás:

Kapcsolódik az előbb említett támogatáshoz, vezetést könnyítő vagy szállítást könnyítő támogatás összege 90.000.-Ft. Beadása: a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalába minden év március 31-ig, és szeptember 30-ig.

Parkolási igazolvány:

  1. október 1-jétől életbe lépő fontos változás, hogy az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani a parkolási igazolványt, ha a jogosultságot igazoló irat – például a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény – alapján a mozgáskorlátozott személy állapota végleges. A kérelmeket változatlanul a lakcím szerint illetékes kormányablaknál lehet benyújtani. Az igazolványra való jogosultság igazolására szolgáló iratok a következők: a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás

RENDEZVÉNYEK, CSOPORTOK 2021. ÉVI PROGRAMJA:

Kedves tagtársak! Sajnálatos módon a tavalyi körlevelünk kiadása óta, a járványügyi helyzet és a kisebb-nagyobb módosításoktól eltekintve, szinte folyamatosan érvényben lévő korlátozó intézkedések következtében, a tagsági rendezvények szervezése és megtartása, csoport és egyesületi szinten is, voltaképpen lehetetlenné vált. Ezért, a csoport és egyesületi programok vonatkozásában arról tudjuk tájékoztatni tagtársainkat, hogy az idei évben esetlegesen megrendezésre kerülő rendezvényeinkről, a csoportvezetőkkel együtt, a rendelkezésünkre álló valamennyi csatornán keresztül, folyamatosan tájékoztatni fogunk minden érdeklődőt.

Kérjük türelmüket és köszönjük megértésüket!

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete

Elnökség

 Vigyázzanak Magukra!