Körlevél

2022. ÉVI KÖRLEVÉL

Tisztelt Tagtársunk!

Tisztelettel kérnénk minden érdeklődőt, hogy az egyesülettel, illetőleg az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekkel minden esetben a fenti telefonszámon szíveskedjenek keresni bennünket a közölt ügyfélfogadási időben!
Megértésüket köszönjük!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Ügyfélszolgálati iroda:                                      Cím:              8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Zalaegerszegi adományközpont:                Cím:              8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3.

Nyitvatartás:
Hétfő:                  8.00 – 12.00
Kedd:                   8.00 – 12.00
Szerda:                8.00 – 12.00
Csütörtök:          8.00 – 12.00
Péntek:               8.00 – 12.00

Telefon: 06/92/598-889

web: www.zalameosz.hu
e-mail:   meosz-zala@zelkanet.hu

Az Egyesület csoportjai, csoportvezetői, címek, elérhetőségek:

Csoport Csoport vezető Cím Telefon/e-mail
Zalaegerszegi csoport Szupperné Cziráki Erzsébet Ida 8900 Zalaegerszeg, Erzsébethegyi út  2/B. 30/223-5478
szupida@gmail.com
Zalaszentgróti csoport Tóthné Olasz Éva 8970 Zalaszentgrót, Lombos u.3. 30/536-8352
Zalalövői csoport Mónokné Horváth Gertrúd 8995 Salomvár, Lesvár u. 14. 20/509-9694
hogerti@citromail.hu
Keszthelyi csoport Nemes Klára 8360 Keszthely, Fodor u. 22. 30/391-3890
nemes.klarissza55@gmail.com
Lenti csoport Molnár Sándorné 8960 Lenti, Hársfa u. 11. 30/270-5682
92/354-103

Ha még ennél is szélesebb körben kíván tájékozódni, akkor figyelmébe ajánljuk a MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) honlapját a www.meosz.hu


Tagdíj éves mértéke:
(2022.01.01. óta!!)                                                                         2.000,-Ft/fő/év
Tagsági könyv ára: (új belépő, könyvcsere esetén fizetendő!)                                   200,-Ft

 

Akik átutalással kívánják megfizetni az éves tagdíjat, azok megtehetik azt az Egyesület, OTP Bank Nyrt-nél vezetett

11749008-20029353 sz. számlájára.

sz. számlájára.

ADÓ 1%-a: Az idei évben is számítunk tagjaink, családtagjaik, ismerőseik támogató segítségére az adó 1%-nak felajánlása révén! Az ehhez szükséges nyilatkozatot körlevelünkhőz mellékeljük.

Adószámunk:   19959988-1-20

AZ EGYESÜLET ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK:

Kölcsönzési lehetőségek: A megszokott módon továbbra is lehetőséget biztosítunk tagtársaink részére különféle gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, fürdetőszék, bioptron lámpa,….) kölcsönzésére. Az eszközök bérleti díja 100,-Ft/nap, illetve bizonyos eszközök esetében díjmentes.

Továbbra is kérjük tagjainkat, hogy akinek a családjában bármilyen okból kifolyólag feleslegessé vált valamilyen segédeszköz (pl. kerekesszék, ….stb.), amelyet jótékonysági céllal fel tudna ajánlani Egyesületünknek, kérjük, ez irányú szándékát szíveskedjék jelezni a fentebb említett elérhetőségek bármelyikén vagy a csoportvezetőknek! Ezáltal lehetővé válik, hogy még több, rászoruló sorstársunkon segíteni tudjunk. Az eddigi és a jövőbeni felajánlásokat ezúton is köszönjük.

Tisztelettel kérjük Önt/Önöket, akik e körlevelet a kezükben tartják és olvassák, hogy bármelyik, a fentebb említett támogatási vagy juttatási formával kapcsolatosan, elsősorban irodánkat szíveskedjenek megkeresni! Kérjük ezt azért, mert több esetben gondot okozott már számunkra egy-egy megkezdett, esetenként rosszul megkezdett, téves információkon alapuló ügy továbbvitele. Ennek elkerülése érdekében, kérdések, igények felmerülése esetén forduljanak irodánk munkatársaihoz bizalommal!

Hévízi apartman

Az apartmanunkat az idei évben, reményeink szerint már korlátozások nélkül tudjuk a piheni vágyók rendelkezésére bocsátani! Várunk minden kedves érdeklődőt! Időpont egyeztetéssel, foglalással kapcsolatosan kérjük keresse irodánkat!

Árak:

Tagjaink részére:           4.000 Ft/ apartman/nap
Pártoló tagok részére:  4.000 Ft/ apartman/nap
Nem tagok részére:      7.000 Ft/ apartman/nap

Ágyneműt, mindenkinek magának kell biztosítania! 

KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK:

Lakás akadálymentesítési támogatás:
10 évente, 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető pénzintézeten keresztül. Fontos, hogy alap esetben a támogatás igénylésével kapcsolatosan csak a pénzintézet által lekért tulajdoni lap költsége merülhet fel. Egyéb jogcímen fizetendő költség az igénylőt nem terheli.

Fogyatékossági támogatás:
Az a fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában részesül, magasabb összegű családi pótlékot kap, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, nem kaphat fogyatékossági támogatást. Az igénylés előtt át kell gondolni, hogy melyik lenne kedvezőbb az igénylőnek. A támogatások között lehet választani.. A támogatás független a jövedelemtől. Formanyomtatvány a megyei egyesület irodájában, és a kormányablakok ügyfélszolgálatán is kapható. Az igénylést a helyileg illetékes kormányhivatalban, illetve kormányablaknál lehet benyújtani.

Kivételes, vagy méltányosságból történő nyugellátás emelés:
3 évente igényelhető az illetékes nyugdíjfolyósító igazgatóságnál, ha a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000,-Ft/hó összeget.
A kérelem nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár (Kincstár) Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Kincstár Központhoz kell benyújtani.

Egyszeri segély: Az öregségi nyugdíjasok részére, évente egy alkalommal adható.

jövedelemhatárai:  egyedülálló esetében:         90.000.-Ft/fő
közös háztartásban élők:                                     80.000.-Ft/fő

Kérelmet  benyújtani a Zala Megyei Kormányhivatal, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságán lehet. Formanyomtatvány az egyesületben is hozzáférhető.

 

Gépjárműadó kedvezmény:
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2020.01.01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
13.000.-Ft kedvezményben részesülhet egy db, 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után. A kérelmet a települési önkormányzatok polgármesteri hivatala adóügyekkel foglalkozó részlegéhez lehet benyújtani.
évben a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt érintő kérelmeket elektronikus úton és papíralapon egyaránt a NAV-nál kell előterjesztenie az érintetteknek.

Gépkocsi szerzési támogatás:
Hétévente igényelhető. A kérelmeket a lakhely szerint illetékes Kormányablakba lehet benyújtani. Évente kétszer: március 31-ig, és szeptember 30-ig, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személyeknek (40 %-ot elérő egészségkárosodás) és egyéb fogyatékossággal élő személyeknek.

Gépkocsi átalakítási támogatás:
Kapcsolódik az előbb említett támogatáshoz, vezetést könnyítő vagy szállítást könnyítő támogatás összege 90.000.-Ft. Beadása: a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalába minden év március 31-ig, és szeptember 30-ig.

Parkolási igazolvány:
október 1-jétől életbe lépő fontos változás, hogy az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani a parkolási igazolványt, ha a jogosultságot igazoló irat – például a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény – alapján a mozgáskorlátozott személy állapota végleges. A kérelmeket változatlanul a lakcím szerint illetékes kormányablaknál lehet benyújtani. Az igazolványra való jogosultság igazolására szolgáló iratok a következők: a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos  fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás

RENDEZVÉNYEK, CSOPORTOK 2022. ÉVI PROGRAMJA:
Kedves tagtársak! A csoport és egyesületi programok vonatkozásában arról tudjuk tájékoztatni tagtársainkat, hogy az idei évben esetlegesen megrendezésre kerülő rendezvényekről, a csoportvezetőkkel együtt, a rendelkezésünkre álló valamennyi csatornán keresztül, folyamatosan tájékoztatni fogunk minden érdeklődőt. Ennek érdekében kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az egyesület honlapján (www.zalameosz.hu) valamint a Facebookon-on a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesület Zalaegerszegi Csoportja nevű csoportban megjelenő információkat!

FONTOS!!! FELHÍVJUK TISZTELT TAGJAINK FIGYELMÉT, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ ADOMÁNYOKRÓL (ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS  TARTÓS ÉLELMISZER, RUHÁZAT… stb) CSAK AZ ADOTT ÉVRE ÉRVÉNYESÍTETT TAGSÁGI KÖNYVVEL RENDELKEZŐ TAGJAINK RÉSZESÜLHETNEK.
FELHÍVJUK TOVÁBBÁ A TISZTELT TAGOK FIGYELMÉT, HOGY AZ ÉRVÉNYES TAGSÁGI KÖNYVVEL MINDEN ÁLLAMILAG FENNTARTOTT INTÉZMÉNYBE INGYENES A BELÉPÉS, EGYEBEKBEN JAVASOLJUK, HOGY MINDEN ESETBEN KÉRDEZZENEK RÁ A TAGSÁGI KÖNYVVEL IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEKRE!

HASZNOS LEHET MÉG TUDNI, HOGY A TAGSÁGI KÖNYVHÖZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK KÜLFÖLDÖN IS IGÉNYBE VEHETŐEK.

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Elnökség

 Vigyázzanak Magukra!